Hans Christensen Gjødvad
(Omkr 1814-1897)
Petrine Schmidt
(1822-1891)
Mads Lauritz Gemynthe
(1824-1899)
Nicoline Hanssen
(1833-1911)
Carl Wilhelm Jesper Christensen
(1865-1953)
Agnes Johanne Gemynthe
(1865-1919)
Poul Frederik Jesper Juel-Christensen
(1904-1970)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Kirsten Sophie Steffensen

Poul Frederik Jesper Juel-Christensen

  • Født: 12 Nov. 1904, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Kbh. 3 4 5
  • Dåb: 26 Dec. 1904, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Holmens Kirke 4
  • Ægteskab (1): Kirsten Sophie Steffensen den 1 Nov. 1932 i DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Frederiksberg 1 2
  • Død: 28 Sep. 1970 at age 65 3 5

  Notater:

BIOGRAPHY: Personalhistorisk tidsskrift: Direktør for fa. Kaj Lippmann Dental Depot A/S

  Forskningsnotater:

8 Apr 2022: FT-1916 ændret til delt begivenhed.
3 Dec 2021: FT-1906 fundet i Myheritage, dokumneteret og indført for hele husstanden

------------------------------------------------------------------------------

Om Lippmanns dental depot:

Kilde: http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/H%C3%A5ndv%C3%A6rk/Instrumentmager/Kai_Lippmann

Kai Lippmann, Kai Olaf Lippmann, 28.5.1882-18.10.1951, instrumentmager, grosserer. Født i Kbh, død i Kastrup, begravet i Store Magleby. L. Fik sin handelsuddannelse i faderens firma, Simonsen og Weels Efterfølger, der var et af hovedstadens ældste og mest ansete manufakturhuse. Fra oprettelsen 1817 havde det specialiseret sig som udstyrs- og hvidevareforretning, men havde desuden i tiden efter 1864 opbygget en særlig afdeling for forbindingsstoffer til hospitalsbrug. Efter læretid 1897-99 og et yderligere uddannelsesophold i Tyskland det følgende par år blev L. 1902 salgsleder for denne afdeling som han yderligere udbyggede først med en importhandel med kirurgiske instrumenter og apparater for læger, dyrlæger og tandlæger og siden med en egenproduktion af sådanne i samarbejde med ledende danske kirurger og dyrlæger. 1914 indtrådte L. som kompagnon i virksomheden som han overtog som eneindehaver efter faderens død 1928. Samme år blev den oprindelige manufakturafdeling nedlagt, og i stedet udvidede L. i de følgende år handelen med forbindsstoffer og kirurgiske instrumenter betydeligt bl.a. ved oprettelse af udsalgssteder rundt i landet. Produktionen af hospitalsinstrumenter og -udstyr tog et stort opsving ved oprettelse af værksteder for fremstilling af bandager, hospitals-møbler (Hofa) og elektromedicinske apparater samt ved overtagelse 1930 af bandagistvirksomheden W. Kaiser i Århus. Den hurtigt voksende omsætning i 1930erne førte til, at L. 1938 udskilte afdelingerne for kirurgiske instrumenter m.v. i et særligt selskab (Simonsen & Weels Handelsselskab A/S) og to år senere oprettede Kai Lippmann Dental Depot A/S der overtog firmaets hidtidige tandlægeafdeling. L. fortsatte som den øverste leder af virksomheden til sin død, i de senere år dog med bistand fra sønnen Ole Lippmann (1916-) der derefter indtrådte som firmaets administrerende direktør og bestyrelsesformand.
L.s interesser spændte vidt. Inden for sin branche deltog han i organisationsarbejde i bl.a. Organisationen af fabrikanter og forhandlere inden for den kirurgiske og veterinære branche, Foreningen af dentaldepoter (næstformand 1924-29 og 1938-42, form. 1946-50) og Bandagistsammenslutningen af 1947 (næstformand 1947-51), og han var i 1930erne og 1940erne medlem af flere statslige udvalg vedr. oprettelse og indkøb af beredskabslager og -udstyr. Han engagerede sig desuden stærkt i arbejdet med oprettelsen og opbygningen af Falcks redningskorps hvor han var en af Sophus Falcks <http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/Maskinfabrikant/Sophus_Falck> mest betydningsfulde støtter og indtrådte som bestyrelsesmedlem i mange af redningskorpsselskaberne, samt i De danske redningskorps fællesforbund hvor han var næstformand fra oprettelsen 1921. Med Den kgl. veterinær- og landbohøjskole havde han et nært samarbejde omkring udviklingen af veterinære instrumenter, ligesom han ved forskellige lejligheder ydede økonomisk bistand til landbohøjskolen samt til dyrlægestanden, idet han som indehaver af det veterinærmedicinske forlag udgav værket Den danske Dyrlægestand 1923 (2. udg. 1934) og i årene 1920-27 var udgiver af Den danske Dyrlægeforenings Medlemsblad. Han var endvidere primus motor for opbygningen af Amagermuseet, i hvis bestyrelse han sad i en lang årrække og for hvilket han 1922 udgav et festskrift.
Familie
Forældre: grosserer Julius Isak L. (1848-1928, gift 2. gang 1886 med Recha Marcus, 1856-1930) og Rosalie Meyer (død 1882). Gift 1. gang 29.9.1912 med Elisabeth Lund Hansen, født 15.5.1892 i Kbh., død 23.7.1966 i Rungsted, d. af proprietær H. J. H. og Margrethe Lund. Ægteskabet opløst 1946. Gift 2. gang 15.8.1947 med Doris Danielsson, d. af Arvid D. og hustru, f. Wistrand. - Far til Ole L. <http://www.denstoredanske.dk/Dansk_Biografisk_Leksikon/Handel_og_industri/Direkt%c3%b8r/Ole_Lippmann>
Udnævnelser
R. 1940.
Ikonografi
Livsmaske. Foto.
Bibliografi
[K. L.:] Et handelshus bliver 125 år [Simonsen & Weel], 1942. - Børsen 28.5.1942. H. Næsh Hendriksen i Medd. fra Falck, 1946 nr. 8 3. Politiken 19.10.1951. N. Plum og A. Thomsen i Medlemsbl. for den da. dyrlægeforen., s.å. 442f. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

  Begivenheder

1. Bopæl, Mellem 1 Maj 1892 og 1 Maj 1893, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Kbh., Havnegade 49 3.sal. 6

2. Bopæl, Mellem 1 Maj 1893 og 1 Maj 1904, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Kbh., Herluf Trollesgade 23, 1. Sal. 6

3. Folketælling, 1 Feb. 1911, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Kbh., Herluf Trollesgade 23. 7

4. Folketælling, 1 Feb. 1906, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Kbh., Herluf Trollesgade 23, 1. Sal. 8

5. Folketælling: Herluf Trollesgade 23, 1 Feb. 1916, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Kbh. 9

6. Beskæftigelse, fra 1929 til 1932, Isenkræmmer. 5

7. Bopæl, fra 1929 til 1930, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Solbjerg, Frb., Peter Bangsvej 64. 5

8. Bopæl, fra 1931 til 1932, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Solbjerg, Frb., Peter Bangsvej 78. 5

9. Beskæftigelse: Grosserer, fra 1933 til 1937, DK, Kbh. Amt. 5

10. Bopæl, fra 1933 til 1938, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Solbjerg, Frb., Glahnsallé 43. 511. Beskæftigelse: Grosserer i Poul Steffensen's Dental Depot, fra 1937 til 1951, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Kbh., Østergade 61. 5

12. Bopæl, fra 1938 til 1951, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Gentofte, Jægerborgvej 206. 5

13. Bopæl, fra 1952 til 1965, DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Sankt Markus, Frb., Thorvaldsensvej 23. 5

14. Beskæftigelse: Direktør, fra 1952 til 1965. 5


Poul blev gift med Kirsten Sophie Steffensen, datter af grosserer Poul Gunnar Steffensen og Theodora Andrea Lund, den 1 Nov. 1932 i DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Frederiksberg.1 2 (Kirsten Sophie Steffensen blev født den 12 Sep. 1903 i DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Frederiksberg 1 10 og dåb den 1 Nov. 1903 i DK, Kbh. Amt, Sokkelund hd, Sankt Markus kirke, Frb. 1 10.)


Kilder


1 Alfred Larsen, Personalhistorisk tidsskrift 1953-1955: Stamtavle over slægten Gemynthe.

2 Kirkebog, Rønne viede 1898. Ægteviede 1898, indførsel nummer 5:

Ungkarl og Grosserer Poul Gunnard Steffensen af Frederiksberg, Forhaabningsallé 28, Søn af Liutenant, Bogholder og Grosserer Martin Andreas Steffensen og H. Sophie Eleonora Jensen af Frederiksberg, født på Frederiksberg 41 Marts 1871. 27 Aar

til

Pige Theodora Andrea Lund af Rønne, Grønnegade 3, Datter af Havnefoged Hans Kristian Lund og H. Kristiane Marie Ellebye af Rønne, født 1 November 1872 i Rønne 25 Aar.

Forloverne:
NB. Brudgommens Fader
Brudens Fader
NB. i Skrivelse af 26 Marts 1898.

Lyst
a) 30 Marts
b) 3 April
til 14 April
1898

Viede 29 April Rønne af SPst. Christensen i Kirken.

3 LSS.

4 Kirkebog, Københavns Amt, Holmens Sogn, fødte mænd 1904. Under fødte mænd 1904: No. 104 født d. 12 November 1904, Herluf Trollesgade 23, 1 - Poul Frederik Jesper Juel Christensen - søn af Købmand Carl Vilhelm Jesper Christensen og Hustru Agnes Johanne født Gemynthe 39, døbt d. 26 Dec. 1904 af Fenger i Kirken, faddere: Frk. Paula Gemynthe, Nørregade 47, 3, direktør Frederik Christensen, Randers, Faderen. Anmærkning : Ringsted K. 3/9 89.

5 Telefonbog, Poul Juel-Christensen -
1929+1930

Juel-Christensen
- - Poul Isenkr. P. Bangsvej 64 - Gothåb 52 66 Y

1931+1932

Juel-Christensen
- - Poul Isenkr. P. Bangsvej 78 - Central 85 17 Y

1933

Juel-Christensen
- - Poul Gross. Glahnsallé 43 - Gothåb 95 03

1934

Juel-Christensen
- - Poul Gross. Glahnsallé 43 - Gothåb 95 03

1935

Juel-Christensen
- - Poul Gross. Glahnsallé 43 - Gothåb 95 03

1936

Juel-Christensen
- - Poul Gross. Glahnsallé 43 - Gothåb 95 03

1937

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Frl NoL) - *Central 11938
- - - Bolig Glahnsallé 43 - Gothåb 95 03
- - - - Fra April Flytted. 1937 Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1938

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Glahnsallé 43 - Gothåb 95 03
- - - - Fra April Flytted. 1937 Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1939

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1940

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1941

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1942

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1943

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1944

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1945+1946

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1947+1948+1951(utydeligt skannet)

Juel-Christensen
- - Poul Gross. (Poul Steffensen's Dental Depot) Østerg. 61 (Fri Not) - *Central 11938
- - - Bolig Jægersborg Allé 206 - Gentofte 25 42

1953

Juel-Christensen Poul Dir. Thorvaldsensv 23 - EV 9660

1953

Juel-Christensen Poul Dir. Thorvaldsensv 23 - EV 9660

1954

Juel-Christensen Poul Dir. Thorvaldsensv 23 - EV 9660


1955

Juel-Christensen Poul Dir. Thorvaldsensv 23 - EV 9660

1956+1957

Juel-Christensen Poul Dir. Thorvaldsensv 23 - EV 9660

1958+1959+1960+1961

Juel-Christensen Poul Dir. Thorvaldsensv 23 - EV 9660

1962+1963

Juel-Christensen Poul Dir. Thorvaldsensv 23 - EV 9660

1964+1965

Juel-Christensen Johan Dekor. Fugle? 8 - 96 95 69
- - Poul Dir. Thorvaldsensv 23 - EV 9660
- - J Gross. Sophus Falcks Allé 17 - OR? 1835.

6 Københavns politi (Om Politietsregisterblade.dk

Hjemmesiden er en digital udgave af Københavns politis registerblade fra 1890-1923. Registerbladene er udarbejdet på baggrund af politiets mandtalslister og er imodsætning til dem ordnet efter personnavne. Det har givet politiet en bedre mulighed for kontrol med de københavnske borgere, ikke mindst med de hyppige flytninger blandt de mange tjenestefolk. I 1923 overtager det nyoprettede Folkeregister politiets registrering af københavnerne.), Station 2. Filmrulle 0002. Registerblad 3622 (unikt id. 1538418). Registerblad udfærdiget 1/5-92
Fulde navn: Christensen, Carl Vilh. Jesper
Livsstilling: Kjøbmand.
Født i Randers 26/3-64
Hustru: Agnes Johanne, Født i Ringsted 19/10-65, død 28/3-19
Børn: Erna 22/6 1891, Magda Juel 20/2 95, Sigrid Juel 19/9 96, Hans Birger 8/5 98, Asta 26/9 00, Poul 12/11 04
Meldt bopæl:
1892 1/5 Havneg. 49.<sup>3
1893 1/5 Cort Adelersgade 1-1.
1904 1/5 Herluf Trollesgade 23-1</sup>

7 FT-1911, Folketællingsskema for Københavns Kommune, Øster kvarter, Gammelholm rode, Herluf Trollesgade 23, Matrikel-Nr. 377, Ejer: Grosserer C. Christensen. 1 Sal, familie nr. 1:
Christensen Carl Vilhelm Jesper, M, 1865 26/3, G, folkekirken, Født i Randers, Bopæl i København siden 1884 ankommet fra Randers, husfader, Grosserer.
Christensen Agnes Johanne, K, 1865 19/10, G, folkekirken, Født i Ringsted, Bopæl i Kæbenhavn siden 1887 ankommet fra Ringsted, Hustru.
Christensen Ove Lauritz Gødvad Juel-, M, 1890 11/5, U, folkekirken, Født i København, - , søn, Handelsbetjent
Christensen Magda Johanne Juel-, K, 1895 23/2, U, folkekirken, Født i København, - , datter, Skoledisipel
Christensen Sigrid Juel-, K, 1896 19/9, U, folkekirken, Født i København, - , datter, Skoledisipel
Christensen Hans Birger Juel-, M, 1898 10/5, U, folkekirken, Født i København, - , søn, Skoledisipel
Christensen Asta Juel-, K, 1900 26/4, U, folkekirken, Født i København, - , datter, Skoledisipel
Christensen Poul Frederik Jesper Juel-, M, 1904 12/10, U, folkekirken, Født i København, - , søn, Skoledisipel
Thomassen Anna Kathrine, K. 1866 29/3, U, folkekirken, Født i København, Husjomfru
samt en tjenestetyende.

.

8 FT-1906, Folketællingen den 1. Febr. 1906 - København. Folketællings-Skema Nr. 52, Øster Kvarter, Gl. Holms Rode, Herluf Trollesgade nr. 23 - Matr.-Nr.377, 1. sal, familie købenummer 1. Christensen, Carl Vilhelm Jesper, M født 1865 26 Marts i Randers, Gift, Flyttet til Kbh. fra Randers i 1885, Husfader, Grosserer, forretningsadresse: Herluf Trollesgade 23, Carl Christensen
Christensen, Anes Johanne, K født 1865 19 Okt i Ringsted, Gift, Flyttet til Kbh. fra Ringsted i 1884, Husmoder
Christensen, Erna Juel=, K født 1891 22 Juli i Kjøbenhavn, Ugift, <tomt>, Datter
Christensen, Magda Juel=, K født 1895 23 Febr i Kjøbenhavn, Ugift, <tomt>, Datter
Christensen, Sigrid Juel=, K født 1896 19 Sep i Kjøbenhavn, Ugift, <tomt>, Datter
Christensen, Hans Birger Juel=, M født 1898 8 Maj i Kjøbenhavn, Ugift, <tomt>, Søn
Christensen, Asta Juel=, K født 1900 12 Nov i Kjøbenhavn, Ugift, <tomt>, Datter
Christensen, Poul Jesper Frederik Juel=, M født 1904 8 Maj i Kjøbenhavn, Ugift, <tomt>, Søn
Tommassen, Anna, K, født 1865 29 Marts i Kjøbenhavn, Ugift, <tomt>, Tyende
Ydra?? Olsen, K, født 1889 3 Juni i Kjøbenhavn, Ugift, <tomt>, Tyende. Der står Anes, ikke Agnes ved hustruen.

9 , Folketællingen 1 feb. 1916, København, skema 9826: Øster Kvarter, Gammel Holms rode, Herluf Trollesgade 23, matr. nummer 377, ejer: Gross. C. Christensen. Forhus, stuen, familie nummer 1:

Ove Lauritz Gødvad Juel-Christensen, mand, født 11/5 90, Ugift, medlem af folkekirken, født i København, ved fuldt helbred, Erhverv: Grosserer Kolonial, indkomst 5950, formue 4300, skat 1916-17: Til Staten: 31,60 Til Kommunen: 71,33

Forhus, 1ste sal, famile nummer 4:
Carl Vilhelm Jesper Christensen, mand, født 26/3 1865, Gift, medlem af folkekirken, født i Randers, ved fuldt helbred, Stilling i husstanden: Husfader, erhverv: Grosserer Vinhandel, indkomst 16400, formue 145800, skat 1916-17: Til Staten: 201,70, Til Kommunen: 222,00

Agnes Johanne Christensen, Kvinde, født 19/10 1865, Gift, medlem af folkekirken, født i Ringsted, ved fuldt helbred, stilling i husstanden: Husmoder.

Erna Juel=Christensen, Kvinde, født 22/7 1891, Ugift, medlem af folkekirken, født i København, ved fuldt helbred, stilling i husstanden: Datter.

Magda Juel=Christensen, Kvinde, født 23/2 1893, Ugift, medlem af folkekirken, født i København, ved fuldt helbred, stilling i husstanden: Datter, Erhverv: Cand. ? (Erhverv usikkert)

Sigrid Juel=Christensen, Kvinde, født 19/9 1896, Ugift, medlem af folkekirken, født i København, ved fuldt helbred, stilling i husstanden: Datter.

Asta Juel=Christensen, Kvinde, født 26/4 1900, Ugift, medlem af folkekirken, født i København, ved fuldt helbred, stilling i husstanden: Datter.

Poul Juel=Christensen, Mand, født 19/11 1904, Ægtestand ikke udfyldt, medlem af folkekirken, født i København, ved fuldt helbred, stilling i husstanden: Søn.

Anne Thomassen, Kvinde, født 29/3 1865, Ugift, medlem af folkekirken, født i København, ved fuldt helbred, stilling i husstanden: Tyende, erhverv: Husgjerning

Johanne Henriksen, Kvinde, født 16/6 1892, Ugift, medlem af folkekirken, født i København, ved fuldt helbred, Stilling i husstanden: Kontordame, hovedarbejdssted: Vinhandler Schalburg.

Samlet opgørelse over ejendommen: 46 personer i lejligheder, der udelukkende anvendes til beboelse, 1 person i lejlighed med værksted eller lignende, der anvendes til beboelse.

Underskrevet af Carl Jesper Christensen.

10 Kirkebog, Frederiksberg, St. Marcus, fødte kvinder 1903. Indførsel nr. 75 - født d. 12. September 1903 Johnstrups Allé 6,3 - Kirsten Sophie Steffensen - Datter af Grosserer Poul Gunnard Steffensen og Hustru Andrea Theodora f. Lund, 30 Aar - Adresse Jobstrups Allé 6,3 - døbt 1. november 1903 af Pastor Døcher? i Kirken. Faddere: Forældrene, Frk. Anna Sonne af Svannike, Grosserer Hagbarth Lund ad Bülowsvej 38b,1. Anmærkninger: fdm. E sørensen. viede i Rønne Kirke 29 April 1898.


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 12 Sep. 2022 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af per-johan@oermen.dk